(05) 30 52 001 vrtec@osdeskle.si

Vrtec Deskle je javni vrtec in je enota Osnovne šole Deskle. Oddelki s centralno kuhinjo delujejo v zgradbi vrtca. Uprava z ravnateljico, računovodkinjo, s tajnico VIZ in socialno delavko ima sedež v stavbi OŠ Deskle.

Naslov:

Osnovna šola Deskle

Srebrničeva ulica 10

5210 Deskle

Transakcijski račun: 01244-6030655152

Matična številka: 5085772

Davčna številka: 82684669

Naslov vrtca:

Vrtec Deskle

Ulica Petra Skalarja 2

5210 Deskle

Spletna stran zavoda: http://vrtecdeskle.si/

e-naslov zavoda: vrtec-deskle@guest.arnes.si

Telefon: (05) 30 52 001

Mobilna tel. številka za nujne primere: 031 602 062

 

Poslovni čas vrtca:

Vrtec posluje od 6.15 do 16.00 skozi celo leto. Ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih vrtec ne posluje.

Organizacijo poslovanja med letom lahko prilagajamo potrebam staršev. Na pobudo sveta staršev vrtca lahko vrtec posluje tudi v izrednih dneh z različnim, tudi krajšim delovnim časom.

V času počitnic, če se število otrok zmanjša, organiziramo delo v enem oz. dveh oddelkih. V poletnih počitnicah vrtec, v soglasju s starši, lahko posluje tudi krajši čas.

DNEVNI RED vrtca je prilagojen potrebam otrok in staršev.

Obroki:

7.00 – zajtrk

8.30 – dopoldanska malica

11.30 – kosilo

14.15 – popoldanska malica

Vzgojne dejavnosti v vrtcu in na prostem potekajo od 8.00 do kosila; po kosilu: počitek, spanje in umirjene aktivnosti, nadaljevanje jutranjih dejavnosti in bivanje na prostem.

 

 

 

 
Ravnateljica: mag. Ana Košuta Skok (05) 39 83 001
Pomočnica ravnatelja za vrtec: Neža Rutar (05) 30 52 001
Poslovni sekretar: Teja Černe (05) 39 83 000
Računovodkinja: Maja Laharnar (05) 39 83 009
Knigovodja: Tina Milanič (05) 39 83 003
Svetovalna delavka: Alenka Pegan Colja (05) 39 83 004
Svetovalna delavka: Valentina Cigoj (05) 39 83 002
Vodja kuhinje: Danka Damjanović (05) 39 53 189

 

Kuharice:

  • Danka Damjanović
  • Matejka Marinič
  • Irena Hudomalj
  • Nevenka Pertovt
  • Vojka Rakočević

 

Prostore čisti:

  • Valerija Mugerli

 

Vrtec vzdržuje:

  • Vasja Čermelj
(Visited 2.993 times, 1 visits today)
Dostopnost