(05) 30 52 001 vrtec@osdeskle.si

Sodelovanje s starši

Omogočimo otroku varno, razumevajoče, zdravo in spodbudno okolje, zato vse starše vabimo k sodelovanju pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu pa tudi sodelovanju v vzgojnem procesu. Veseli smo tudi, ko nam starši predstavljajo zanimivosti iz svojega družinskega ali delovnega okolja.

Staršem ponujamo naslednje oblike sodelovanja:

 • Svet staršev vrtca (sestavljajo ga predstavniki staršev posameznih oddelkov vrtca).
 • Individualni razgovori za novince pred prihodom otroka v vrtec.
 • Vsakodnevni bežni stiki in kratki razgovori s strokovnimi delavkami.
 • Pogovorne ure enkrat mesečno po predhodni najavi.
 • Roditeljski sestanki (3-5krat letno).
 • Nujne telefonske informacije.
 • Sodelovanje v neposrednem vzgojnem procesu v vrtcu, obiski staršev v skupini.
 • Strokovna, družabna in delovna srečanja.
 • Izleti s starši in z otroki.
 • Obiski na domovih otrok in na delovnih mestih staršev.
 • Maskota skupine potuje med družinami.
 • Knjižni nahrbtnik, v katerem najdejo knjigo zase otroci in tudi starši.
 • Oglasna deska za starše in dnevna sporočila za starše najmlajšega oddelka.
(Visited 318 times, 1 visits today)
Dostopnost